Etiketlerin Yerini Nasıl Değiştirebilirim?

viceroy

OpenCart-TR
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Merhaba arkadaşlar;
"catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl" dosyasında 203. satırdaki text_tags "Etiketler" bölümünü sayfa içerisinde "Oy Ortalaması" nın hemen altına yazdırmak istiyorum... Yapamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim..
product.tpl sayfasının kodu
PHP:
<?php echo $header; ?><?php echo $column_left; ?><?php echo $column_right; ?>
<div id="content">
 <div class="top">
  <div class="left"></div>
  <div class="right"></div>
  <div class="center">
   <h1><?php echo $heading_title; ?></h1>
  </div>
 </div>
 <div class="middle">
  <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;">
   <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
    <tr>
     <td style="text-align: center; width: 250px; vertical-align: top;"><a href="<?php echo $popup; ?>" title="<?php echo $heading_title; ?>" class="thickbox" rel="gallery"><img src="<?php echo $thumb; ?>" title="<?php echo $heading_title; ?>" alt="<?php echo $heading_title; ?>" id="image" style="margin-bottom: 3px;" /></a><br />
      <span style="font-size: 11px;"><?php echo $text_enlarge; ?></span></td>
     <td style="padding-left: 15px; width: 296px; vertical-align: top;"><table width="100%">
       <?php if ($display_price) { ?>
       <tr>
        <td><b><?php echo $text_price; ?></b></td>
        <td><?php if (!$special) { ?>
         <?php echo $price; ?>
         <?php } else { ?>
         <span style="text-decoration: line-through;"><?php echo $price; ?></span> <span style="color: #F00;"><?php echo $special; ?></span>
         <?php } ?></td>
       </tr>
       <?php } ?>
       <tr>
        <td><b><?php echo $text_availability; ?></b></td>
        <td><?php echo $stock; ?></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><b><?php echo $text_model; ?></b></td>
        <td><?php echo $model; ?></td>
       </tr>
       <?php if ($manufacturer) { ?>
       <tr>
        <td><b><?php echo $text_manufacturer; ?></b></td>
        <td><a href="<?php echo str_replace('&', '&', $manufacturers); ?>"><?php echo $manufacturer; ?></a></td>
       </tr>
       <?php } ?>
       <?php if ($review_status) { ?>
			 <tr>
        <td><b><?php echo $text_average; ?></b></td>
        <td><?php if ($average) { ?>
         <img src="catalog/view/theme/default/image/stars_<?php echo $average . '.png'; ?>" alt="<?php echo $text_stars; ?>" style="margin-top: 2px;" />
         <?php } else { ?>
         <?php echo $text_no_rating; ?>
         <?php } ?></td>
       </tr>
			 <?php } ?>
      </table>
      <br />
      <?php if ($display_price) { ?>
      <form action="<?php echo str_replace('&', '&', $action); ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product">
       <?php if ($options) { ?>
       <b><?php echo $text_options; ?></b><br />
       <div style="background: #FFFFCC; border: 1px solid #FFCC33; padding: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 15px;">
        <table style="width: 100%;">
         <?php foreach ($options as $option) { ?>
         <tr>
          <td><?php echo $option['name']; ?>:<br />
           <select name="option[<?php echo $option['option_id']; ?>]">
            <?php foreach ($option['option_value'] as $option_value) { ?>
            <option value="<?php echo $option_value['option_value_id']; ?>"><?php echo $option_value['name']; ?>
            <?php if ($option_value['price']) { ?>
            <?php echo $option_value['prefix']; ?><?php echo $option_value['price']; ?>
            <?php } ?>
            </option>
            <?php } ?>
           </select></td>
         </tr>
         <?php } ?>
        </table>
       </div>
       <?php } ?>
       <?php if ($display_price) { ?>
       <?php if ($discounts) { ?>
       <b><?php echo $text_discount; ?></b><br />
       <div style="background: #F7F7F7; border: 1px solid #DDDDDD; padding: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 15px;">
        <table style="width: 100%;">
         <tr>
          <td style="text-align: right;"><b><?php echo $text_order_quantity; ?></b></td>
          <td style="text-align: right;"><b><?php echo $text_price_per_item; ?></b></td>
         </tr>
         <?php foreach ($discounts as $discount) { ?>
         <tr>
          <td style="text-align: right;"><?php echo $discount['quantity']; ?></td>
          <td style="text-align: right;"><?php echo $discount['price']; ?></td>
         </tr>
         <?php } ?>
        </table>
       </div>
       <?php } ?>
       <?php } ?>
       <div class="content">
        <?php echo $text_qty; ?>
        <input type="text" name="quantity" size="3" value="<?php echo $minimum; ?>" />
        <a onclick="$('#product').submit();" id="add_to_cart" class="button"><span><?php echo $button_add_to_cart; ?></span></a>
        <?php if ($minimum > 1) { ?><br/><small><?php echo $text_minimum; ?></small><?php } ?>
       </div>
       <div>
        <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $product_id; ?>" />
        <input type="hidden" name="redirect" value="<?php echo str_replace('&', '&', $redirect); ?>" />        
       </div>
      </form>
      <?php } ?></td>
    </tr>
   </table>
  </div>
  <div class="tabs">
   <a tab="#tab_description"><?php echo $tab_description; ?></a>
   <a tab="#tab_image"><?php echo $tab_image; ?> (<?php echo count($images); ?>)</a>
   <?php if ($review_status) { ?><a tab="#tab_review"><?php echo $tab_review; ?></a><?php } ?>
   <a tab="#tab_related"><?php echo $tab_related; ?> (<?php echo count($products); ?>)</a>
  </div>
  <div id="tab_description" class="tab_page"><?php echo $description; ?></div>
  <?php if ($review_status) { ?>
  <div id="tab_review" class="tab_page">
   <div id="review"></div>
   <div class="heading" id="review_title"><?php echo $text_write; ?></div>
   <div class="content"><b><?php echo $entry_name; ?></b><br />
    <input type="text" name="name" value="" />
    <br />
    <br />
    <b><?php echo $entry_review; ?></b>
    <textarea name="text" style="width: 98%;" rows="8"></textarea>
    <span style="font-size: 11px;"><?php echo $text_note; ?></span><br />
    <br />
    <b><?php echo $entry_rating; ?></b> <span><?php echo $entry_bad; ?></span>&nbsp;
    <input type="radio" name="rating" value="1" style="margin: 0;" />
    &nbsp;
    <input type="radio" name="rating" value="2" style="margin: 0;" />
    &nbsp;
    <input type="radio" name="rating" value="3" style="margin: 0;" />
    &nbsp;
    <input type="radio" name="rating" value="4" style="margin: 0;" />
    &nbsp;
    <input type="radio" name="rating" value="5" style="margin: 0;" />
    &nbsp; <span><?php echo $entry_good; ?></span><br />
    <br />
    <b><?php echo $entry_captcha; ?></b><br />
    <input type="text" name="captcha" value="" autocomplete="off" />
    <br />
    <img src="index.php?route=product/product/captcha" id="captcha" /></div>
   <div class="buttons">
    <table>
     <tr>
      <td align="right"><a onclick="review();" class="button"><span><?php echo $button_continue; ?></span></a></td>
     </tr>
    </table>
   </div>
  </div>
  <?php } ?>
  <div id="tab_image" class="tab_page">
   <?php if ($images) { ?>
   <div style="display: inline-block;">
    <?php foreach ($images as $image) { ?>
    <div style="display: inline-block; float: left; text-align: center; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 10px;"><a href="<?php echo $image['popup']; ?>" title="<?php echo $heading_title; ?>" class="thickbox" rel="gallery"><img src="<?php echo $image['thumb']; ?>" title="<?php echo $heading_title; ?>" alt="<?php echo $heading_title; ?>" style="border: 1px solid #DDDDDD; margin-bottom: 3px;" /></a><br />
     <span style="font-size: 11px;"><?php echo $text_enlarge; ?></span></div>
    <?php } ?>
   </div>
   <?php } else { ?>
   <div style="background: #F7F7F7; border: 1px solid #DDDDDD; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"><?php echo $text_no_images; ?></div>
   <?php } ?>
  </div>
  <div id="tab_related" class="tab_page">
   <?php if ($products) { ?>
   <table class="list">
    <?php for ($i = 0; $i < sizeof($products); $i = $i + 4) { ?>
    <tr>
     <?php for ($j = $i; $j < ($i + 4); $j++) { ?>
     <td width="25%"><?php if (isset($products[$j])) { ?>
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&', $products[$j]['href']); ?>"><img src="<?php echo $products[$j]['thumb']; ?>" title="<?php echo $products[$j]['name']; ?>" alt="<?php echo $products[$j]['name']; ?>" /></a><br />
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&', $products[$j]['href']); ?>"><?php echo $products[$j]['name']; ?></a><br />
      <span style="color: #999; font-size: 11px;"><?php echo $products[$j]['model']; ?></span><br />
      <?php if ($display_price) { ?>
      <?php if (!$products[$j]['special']) { ?>
      <span style="color: #900; font-weight: bold;"><?php echo $products[$j]['price']; ?></span>
      <?php } else { ?>
      <span style="color: #900; font-weight: bold; text-decoration: line-through;"><?php echo $products[$j]['price']; ?></span> <span style="color: #F00;"><?php echo $products[$j]['special']; ?></span>
      <?php } ?>
			<a class="button_add_small" href="<?php echo $products[$j]['add']; ?>" title="<?php echo $button_add_to_cart; ?>" >&nbsp;</a>
      <?php } ?>
      <br />
      <?php if ($products[$j]['rating']) { ?>
      <img src="catalog/view/theme/default/image/stars_<?php echo $products[$j]['rating'] . '.png'; ?>" alt="<?php echo $products[$j]['stars']; ?>" />
      <?php } ?>
      <?php } ?></td>
     <?php } ?>
    </tr>
    <?php } ?>
   </table>
   <?php } else { ?>
   <div style="background: #F7F7F7; border: 1px solid #DDDDDD; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"><?php echo $text_no_related; ?></div>
   <?php } ?>
  </div>
 </div>
 <div class="bottom">
  <div class="left"></div>
  <div class="right"></div>
  <div class="center"></div>
 </div>
 <?php if ($tags) { ?>
 <div class="tags"><?php echo $text_tags; ?>
 <?php foreach ($tags as $tag) { ?>
 <a href="<?php echo $tag['href']; ?>"><?php echo $tag['tag']; ?></a>, 
 <?php } ?>
 </div>
 <?php } ?>
</div>
<script type="text/javascript"><!--
$('#review .pagination a').live('click', function() {
	$('#review').slideUp('slow');
		
	$('#review').load(this.href);
	
	$('#review').slideDown('slow');
	
	return false;
});			

$('#review').load('index.php?route=product/product/review&product_id=<?php echo $product_id; ?>');

function review() {
	$.ajax({
		type: 'POST',
		url: 'index.php?route=product/product/write&product_id=<?php echo $product_id; ?>',
		dataType: 'json',
		data: 'name=' + encodeURIComponent($('input[name=\'name\']').val()) + '&text=' + encodeURIComponent($('textarea[name=\'text\']').val()) + '&rating=' + encodeURIComponent($('input[name=\'rating\']:checked').val() ? $('input[name=\'rating\']:checked').val() : '') + '&captcha=' + encodeURIComponent($('input[name=\'captcha\']').val()),
		beforeSend: function() {
			$('.success, .warning').remove();
			$('#review_button').attr('disabled', 'disabled');
			$('#review_title').after('<div class="wait"><img src="catalog/view/theme/default/image/loading_1.gif" alt="" /> <?php echo $text_wait; ?></div>');
		},
		complete: function() {
			$('#review_button').attr('disabled', '');
			$('.wait').remove();
		},
		success: function(data) {
			if (data.error) {
				$('#review_title').after('<div class="warning">' + data.error + '</div>');
			}
			
			if (data.success) {
				$('#review_title').after('<div class="success">' + data.success + '</div>');
								
				$('input[name=\'name\']').val('');
				$('textarea[name=\'text\']').val('');
				$('input[name=\'rating\']:checked').attr('checked', '');
				$('input[name=\'captcha\']').val('');
			}
		}
	});
}
//--></script>
<script type="text/javascript"><!--
$.tabs('.tabs a'); 
//--></script>
<?php echo $footer; ?> [php]


Geçte olsa konuya hakim ve ilgili arkadaşların cevap yazacağından eminim... Şimdiden teşekkürler
 

admin

Administrator
Yönetici
Katılım
13 Ağu 2009
Mesajlar
3,200
Tepkime puanı
1
Puanları
38
Yaş
39
Konum
Bursa
Web sitesi
www.opencart-tr.com
RE: text_tags değişkenini başka yerde yazdırmak..!!

catalog/view/theme/default/template/product/produc.tpl
BUL
PHP:
<?php if ($review_status) { ?>
			 <tr>
        <td><b><?php echo $text_average; ?></b></td>
        <td><?php if ($average) { ?>
         <img src="catalog/view/theme/default/image/stars_<?php echo $average . '.png'; ?>" alt="<?php echo $text_stars; ?>" style="margin-top: 2px;" />
         <?php } else { ?>
         <?php echo $text_no_rating; ?>
         <?php } ?></td>
       </tr>
			 <?php } ?>

ALTINA EKLE
PHP:
 <tr><?php if ($tags) { ?>
 <td><b><?php echo $text_tags; ?></b></td>
 <td> <?php foreach ($tags as $tag) { ?>
 <a href="<?php echo $tag['href']; ?>"><?php echo $tag['tag']; ?></a>, 
 <?php } ?>
 </td>
 <?php } ?></tr>
 

viceroy

OpenCart-TR
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
@eka7a Eline ve yüreğine sağlık kardeşim yardımın için minnettarım...

Ve sayfa içerisinde 2 etiket alanı olmaması için ve yine etiket alanını benim gibi farklı bir alana taşımak isteyen varsa...
catalog/view/theme/default/template/product/produc.tpl

PHP:
<?php if ($tags) { ?>
 <div class="tags"><?php echo $text_tags; ?>
 <?php foreach ($tags as $tag) { ?>
 <a href="<?php echo $tag['href']; ?>"><?php echo $tag['tag']; ?></a>, 
 <?php } ?>
 </div>
 <?php } ?>
Bulup bu satırları silmek gerekiyor...
 
Üst