Opencart Search metodunu bulamıyorum!

gxhell

OpenCart-TR
Katılım
18 May 2022
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
23
Merhaba arkadaşlar;

Opencart ile ilgili bir sorun ile karşı karşıyayım. Sorunum genel olarak arama değeri girildiğinde model üzerinde tetiklenen pd.name kısmı haricinde girilen kelimeleri p.sku, p.jan, p.model gibi kolonlar içerisinde eşleştirmek değil ama aratmak. Lakin nekadarda model içerisinde gördüğüm sql yapılarını kontrol etsemde sistem saçma bir şekilde nerden hangi metod çağırıp çalıştırıyor anlayamadım. Bu konuda desteklerinizi için şimdiden teşekkürler.

dosya yolu : catalog/model/extension/module/so_searchpro.php
PHP:
public function getProducts($data = array()) {

    $this->load->model('catalog/product');
    $sql = "SELECT p.product_id, (SELECT AVG(rating) AS total FROM " . DB_PREFIX . "review r1 WHERE r1.product_id = p.product_id AND r1.status = '1' GROUP BY r1.product_id) AS rating, (SELECT price FROM " . DB_PREFIX . "product_discount pd2 WHERE pd2.product_id = p.product_id AND pd2.customer_group_id = '" . (int)$this->config->get('config_customer_group_id') . "' AND pd2.quantity = '1' AND ((pd2.date_start = '0000-00-00' OR pd2.date_start < NOW()) AND (pd2.date_end = '0000-00-00' OR pd2.date_end > NOW())) ORDER BY pd2.priority ASC, pd2.price ASC LIMIT 1) AS discount, (SELECT price FROM " . DB_PREFIX . "product_special ps WHERE ps.product_id = p.product_id AND ps.customer_group_id = '" . (int)$this->config->get('config_customer_group_id') . "' AND ((ps.date_start = '0000-00-00' OR ps.date_start < NOW()) AND (ps.date_end = '0000-00-00' OR ps.date_end > NOW())) ORDER BY ps.priority ASC, ps.price ASC LIMIT 1) AS special";
    
    if (!empty($data['filter_category_id'])) {
      if (!empty($data['filter_sub_category'])) {
        $sql .= " FROM " . DB_PREFIX . "category_path cp LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_category p2c ON (cp.category_id = p2c.category_id)";
      } else {
        $sql .= " FROM " . DB_PREFIX . "product_to_category p2c";
      }

      if (!empty($data['filter_filter'])) {
        $sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_filter pf ON (p2c.product_id = pf.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product p ON (pf.product_id = p.product_id)";
      } else {
        $sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product p ON (p2c.product_id = p.product_id)";
      }
    } else {
      $sql .= " FROM " . DB_PREFIX . "product p";
    }

    $sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE pd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' AND p.status = 1";

    if (!empty($data['filter_category_id'])) {
      if (!empty($data['filter_sub_category'])) {
        $sql .= " AND cp.path_id = '" . (int)$data['filter_category_id'] . "'";
      } else {
        
        $sql .= " AND p2c.category_id IN (" . $data['filter_category_id'] . ")";
      }
      if (!empty($data['filter_filter'])) {
        $implode = array();

        $filters = explode(',', $data['filter_filter']);

        foreach ($filters as $filter_id) {
          $implode[] = (int)$filter_id;
        }

        $sql .= " AND pf.filter_id IN (" . implode(',', $implode) . ")";
      }
    }

    if (!empty($data['filter_name']) || !empty($data['filter_tag'])) {
      $sql .= " AND (";
      if (!empty($data['filter_name'])) {
        $implode = array();

        $words = explode(' ', trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $data['filter_name'])));

        foreach ($words as $word) {
          $implode[] = "pd.name LIKE '%" . $this->db->escape($word) . "%'"
            . "%' OR p.model LIKE '%" . $this->db->escape($word) . "%'"
            . "%' OR p.upc LIKE '%" . $this->db->escape($word) . "%'"
            . "%' OR p.jan LIKE '%" . $this->db->escape($word) . "%'"
            . "%' OR p.sku LIKE '%" . $this->db->escape($word) . "%'";
        }

        if ($implode) {
          $sql .= " " . implode(" AND ", $implode) . "";
        }

        if (!empty($data['filter_description'])) {
          $sql .= " OR pd.description LIKE '%" . $this->db->escape($data['filter_name']) . "%'";
        }
      }

      if (!empty($data['filter_name']) && !empty($data['filter_tag'])) {
        $sql .= " OR ";
      }

      if (!empty($data['filter_tag'])) {
        $sql .= "pd.tag LIKE '%" . $this->db->escape($data['filter_tag']) . "%'";
      }

      if (!empty($data['filter_name'])) {
        $sql .= " OR LCASE(p.model) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
        $sql .= " OR p.sku like '%" . $this->db->escape($data['filter_name']) . "%'";
        $sql .= " OR LCASE(p.upc) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
        $sql .= " OR LCASE(p.ean) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
        $sql .= " OR LCASE(p.jan) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
        $sql .= " OR LCASE(p.isbn) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
        $sql .= " OR LCASE(p.mpn) = '" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_name'])) . "'";
      }

      $sql .= ")";
    }

    if (!empty($data['filter_manufacturer_id'])) {
      $sql .= " AND p.manufacturer_id = '" . (int)$data['filter_manufacturer_id'] . "'";
    }

    $sql .= " GROUP BY p.product_id";

    $sort_data = array(
      'pd.name',
      'p.model',
      'p.quantity',
      'p.price',
      'rating',
      'p.sort_order',
      'p.date_added',
      'sales',
      'p.viewed'
    );
    if (isset($data['sort']) && in_array($data['sort'], $sort_data)) {
      if ($data['sort'] == 'pd.name' || $data['sort'] == 'p.model') {
        $sql .= " ORDER BY LCASE(" . $data['sort'] . ")";
      } elseif ($data['sort'] == 'p.price') {
        $sql .= " ORDER BY (CASE WHEN special IS NOT NULL THEN special WHEN discount IS NOT NULL THEN discount ELSE p.price END)";
      }else {
        $sql .= " ORDER BY " . $data['sort'];
      }
    } else {
      $sql .= " ORDER BY p.sort_order";
    }
    if (isset($data['order']) && ($data['order'] == 'DESC')) {
      $sql .= " DESC, LCASE(pd.name) DESC";
    } else {
      $sql .= " ASC, LCASE(pd.name) ASC";
    }

    if (isset($data['start']) || isset($data['limit'])) {
      if ($data['start'] < 0) {
        $data['start'] = 0;
      }

      if ($data['limit'] < 1) {
        $data['limit'] = 20;
      }

      $sql .= " LIMIT " . (int)$data['start'] . "," . (int)$data['limit'];
    }

    $product_data = array();
    echo $sql . '<br>';
    echo '--------------------<br>';
    $query = $this->db->query($sql);
    foreach ($query->rows as $result) {
      $product_data[$result['product_id']] = $this->model_catalog_product->getProduct($result['product_id']);
    }

    return $product_data;
  }
 

gxhell

OpenCart-TR
Katılım
18 May 2022
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
23
Tekrar merhaba arkadaşlar Sorun çözülmüştür. So_SearchPro kullanan arkadaşlar aynı işlemi yapmak isterlerse sorgu model dosyası so_advanced_search.php dosyasındaki oluşturulan sql sorgusunda. Yetkili arkadaşlar konuyu kapatabilirsiniz.
 
Üst